DOPRAVA ZADARMO PRI NÁKUPE NAD 150 €

info@onlineparfum.sk

0944 265 338

BLOG


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všetko nami ponúkaný tovar je 100% originál.
Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

2. OBJEDNANIE TOVARU

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Obrázky sú len ilustračné!

 

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

 

4. SPÔSOB DOPRAVY

GLS kuriér

Cena poštovného a balného spolu: 3,90 EUR. Cena dopravy pri nákupe nad 150EUR ZDARMA.

- objednaný produkt je doručený prostredníctvom kuriérskej služby GLS

- tovar bude doručený do 1-2 pracovných dní od expedovania zásielky

- v okamihu expedovania zásielky sú Vám na email doručené informácie vrátane podacieho čísla

-kde sa Váš balíček nachádza, si môžete overiť v online systéme spoločnosti GLS tu - vpíšte číslo balíka a kliknite na HĽADAŤ

Spoločnosť GLS Slovakia prináša novú možnosť platby za dobierkový balík, prostredníctvom prenosných platobných terminálov akceptujúcich aj bezkontaktné platobné karty.
Výhody :

  • Zvýšenie úspešnosti doručenia balíka už pri 1 pokuse
  • Otázka nedostatku potrebnej hotovosti už nebude pre príjemcu prekážkou
  • Zvýši sa bezpečnosť príjemcu balíka, príjemca si nemusí dopredu pripraviť potrebnú hotovosť
  • Zákazníkom sa zvýši komfort a flexibilita pri preberaní balíka
  • Akceptované sú všetky druhy platobných kariet aj bezkontaktné

 Osobný odber

ZDARMA
Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne v Šamoríne. Viac info v sekcií  Osobné odbery.

Osobný odber Zasielkovna
Služba Zásielkovna.sk je spoplatnený sumou 2,80 EUR za zásielku. Cena pri nákupe nad 150 EUR ZDARMA.
Odberné miesta sú prevádzkované spoločnosťou Zásilkovna, s. r. o. Nejde o predajne ani pobočky OnlineParfum.sk. Tovar nie je možné na mieste vybrať ani vyskúšať. Odberné miesta slúžia iba na prevzatie vopred objednaného tovaru.

 

5. SPÔSOB PLATBY

Dobierka - platí sa pri doručení objednávky.

Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet . Po prijatí platby odosielame tovar.

V hotovosti - pri osobnom odbere tovaru v Šamoríne a prostredníctvom služby Zásielkovna.sk

 

 6. EXPEDIČNÁ DOBA

Expedičná doba od 1 do 5 pracovných dní. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.
Expedičná doba znamená, že tovar opustí náš sklad v uvedenom termíne. Výsledná doba dodania je potom závislá na spôsobe dopravy (Zásielkovna, GLS,...).

 

7. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

O vyexpedovaní balíka Vás informujeme emailom.  Balík môžete čakať v priebehu dvoch (max. troch)  pracovných dní. V prípade nedoručenia zásielky do štyroch pracovných dní, zákazník je poviný nás neodkladne kontaktovať mailom: info@onlineparfum.sk.

Zákazník je povinný prevziať objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu vo výške 4 EUR.

 

8. ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry. Túto si môže kedykoľvek stiahnuť z prílohy e-mailu. Elektronickú faktúru je možné si aj vyžiadať prostredníctvom e-mailovej adresy info@onlineparfum.sk

 

9. REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Prípadné poškodenia je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme.V zmysle novely Občianskeho zákonníka c. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia na tovare:
- ak vznikli v súvislosti s bežným opotrebením,
- ak boli na tovare vykonané zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,
- ak bol tovar použitý v rozpore s jeho návodom alebo na účely, ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- ak boli spôsobené prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodením nevhodnou obsluhou
- ak boli spôsobené prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov.
- ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou, neodborným nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebením alebo nesprávnym skladovaním u kupujúceho,
- ak k vadám došlo neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
- ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady „vyššej moci“, pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).

- závady vzniknuté neštadardným používaním
- nesprávnym použitím výrobku
- nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1. informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2. tovar zašlite ako doporučený a poistený balík (nie na dobierku) na našu adresu.
    Náklady na dopravu do našej firmy hradí kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie hradí poštovné pri zaslaní tovaru späť zakazníkovi naša firma.
3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu
4. doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode /faktúra ktorú sme Vám zaslali emailom/.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou.

! Upozornenie: Vrátený tovar však musí byť neporušený, riadne zabalený v pôvodnom originálnom obale s neporušenou ochrannou fóliou a nepoužitý. Pokiaľ bol už tovar rozbalený a používaný, nemožno ho na základe hygienických dôvodov vrátiť. Kupujúci doručí tovar poštou na vlastné náklady na našu adresu.  Tovar prosím zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar, prípadne  môže vám byť vrátenie peňazí zamietnuté.

! Na darčeky a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, reklamácia nie je možná.

 

10. STORNO OBJEDNÁVKY 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred odoslaním tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky!

V súlade s ustanovením zákon č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Lehota na vrátenie peňazí do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia.

Spotrebiteľ je POVINNÝ zaslať tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar však musí byť neporušený, riadne zabalený v pôvodnom originálnom obale s neporušenou ochrannou fóliou a nepoužitý. 

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení.

V zmysle § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa, cit.: „Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná:
i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty“,

V zmysle § 10 ods. 3 zákona, cit.: „Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

11. VLASTNÍCTVO TOVARU

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom spoločnosti 

Garo & Co., s.r.o.
Sídlo: Dunajská 1065/12
Šamorín 931 01
IČO: 47934841

tel: 0944 265 338
info@onlineparfum.skDAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK